Gravstenar

En unik sten för en unik person

 

Ny gravsten

Vi hjälper er att finna en sten som passar era tankar och önskemål. Bra inspiration för vad man föredrar eller önskar får man faktiskt på kyrkogården. Titta gärna där, så får ni idéer kring stensort, form och detaljer såsom dekor, textstil med mera.
Vi beställer nya stenar från ett svenskt stenhuggeri med stort urval på svensk sten. Svensk granit och gnejs är mer hållbart i vårt klimat än utländsk sten, som ofta  är porösare och mer frostkänslig. Både för hållbarhet, miljö och klimatet har vi valt att endast erbjuda svensk sten i utomhusmiljöer.


Vi har även en katalog att titta i, den kan mailas eller skickas till er om ni önskar.

Återbruk av sten

Ett alternativ till att köpa en ny sten är att återbruka en gammal. Det är stenar som kykogårdsförvaltningarna lagt åt sidan då en gravrätt upphör, som vi fått möjlighet att ta hand om och återanvända. Många fina stensorter från svenska stenbrott – många med lokal anknytning. En omarbetning av befintlig sten med sågning till önskad form, polering, kantslag eller annat ni önskar är ett sätt att kunna få en fin svensk sten från ett svenskt stenhuggeri. Dessutom kortare leveranstid och möjlighet att få se stenen på plats innan vårt hantverk fått göra sitt.

Vi har just nu många olika stenar hemma på stenhuggeriet för omarbetning, som du kan välja här hos oss på plats. 

Vi  jobbar ofta ute på olika platser, så boka gärna en tid innan ni besöker oss!
Kontakt: 070 222 40 21 eller på vår mail info@stenhuggeriet.nu

Äldre stenar

Vi kan förnya en befintlig gravsten genom omslipning och renovering av befintlig text eller en textkomplettering. Då tar vi med oss stenen hem till stenhuggeriet.
I våra priser ingår alltid demontering, transport, rengöring och återmontering.

Textkomplettering/ omslipning / omarbetning – innebär att stenens textyta arbetas genom omslipning eller motsvarande och att stenen återgraveras med en ny text och dekor.  Det ingår självklart alltid en grundlig rengöring av stenen.

Renovering av text – av olika orsaker kan det finnas behov av renovering. Omförgyllning eller ommålning kan ske av befintlig textyta med namn, datum, årtal eller en dekor.

Säkring / omsockling av er sten

Våra årstider i Sverige med tjäle som kommer och går kan göra att stenen blir lutande och instabil.
Efter löpande kontroller av kyrkogårdsförvaltningen kan ni åläggas att stabilisera och säkra upp er sten. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att säkra upp en instabil sten och stenhuggeriet gör jobbet.

Vi använder oss av en metod som är godkänd enligt Centrala Gravvårdskommittén (CGK)*. Syrafasta och rostfria ståldubbar monteras genom sockel och sten ner i marken ca 60 cm, omgrävning och påfyllning av nytt makadam och grus gör stenen stabil igen i många år framåt.

 

*Utdrag ur CGK:s (Centrala Gravvårdskommittén) dokument om säkringsarbete.
Allmänna krav
En stående gravvård ska monteras på dold eller synlig sockel så att gravvården är väl förankrad i marken. Den ska monteras så att den utan svårighet kan demonteras och återmonteras för eventuell framtida textkomplettering, för renovering, gravgrävning och dylikt. Gravvårdens olika delar – sockel, livsten, kapitäl eller pelare – ska sammanfogas med dubbar av rostfritt stål. Passformen mellan borrhål och dubb ska vara så god att betryggande stabilitet uppnås.