Stenhuggeriet Leksand

Välkommen!

Vi bygger upp vår löpande hemsida med fler produkter och tjänster.
Tills allt är klart, är ni välkomna att ringa eller maila oss för mer information.

Kom på ett besök hos oss, men ring gärna innan, så vi inte är ute på jobb.
Vi har öppet 9.00 – 16.00 alla vardagar.

Eva & Jonathan

070 222 40 21

info@stenhuggeriet.nu

Gravstenar

En unik sten till en unik person. Vi hjälper er att finna en sten som passar era tankar och önskemål. Vi har just nu många olika lagerstenar som finns på stenhuggeriet. Boka gärna en visning.

Säkring av gravsten

Våra årstider i Sverige med tjäle som kommer och går, gör att en sten kan bli lutande och instabil. Efter löpande kontroller av kyrkogårdsförvaltningen kan ni åläggas att stabilisera och säkra upp er sten. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att säkra upp en instabil sten.
Vi säkrar er sten genom att rikta eller ommontera den enligt de krav som ställs av gravvårdskommitén (CGK-regler)*.
Vi använder alltid syrafasta och rostfria ståldubbar i våra arbeten. Bästa material ger hög kvalitet i vårt arbete, vi kan därför lämna en 20-årig garanti.

Vi kan även förnya en befintlig gravsten

  • Omslipning/omarbetning – innebär att stenens textyta arbetas genom omslipning eller motsvarande och att stenen återgraveras med befintlig och / eller en ny text och dekor.
  • Renovering av text – av olika orsaker kan det finnas behov av renovering. Omförgyllning eller ommålning kan ske av befintlig textyta med namn, datum, årtal eller en dekor.
  • Textkomplettering – det ingår alltid en grundlig rengöring av stenen. Dessutom ingår demontering, transport och återmontering.

 

 

Övrig stenproduktion

Trädgårdskonst, unika trädgårdsplattor, stenbänkar, flaggstenar, stentrappor, fågelbad, grindstolpar.
Sten är ett hållbart och vackert material att använda i sin egen trädgård.

Kontakta oss för förfrågan eller idéer!

 

*Utdrag ur CGK:s (Centrala Gravvårdskommittén) dokument om säkringsarbete.
Allmänna krav
En stående gravvård ska monteras på dold eller synlig sockel så att gravvården är väl förankrad i marken. Den ska monteras så att den utan svårighet kan demonteras och återmonteras för eventuell framtida textkomplettering, för renovering, gravgrävning och dylikt. Gravvårdens olika delar – sockel, livsten, kapitäl eller pelare – ska sammanfogas med dubbar av rostfritt stål. Passformen mellan borrhål och dubb ska vara så god att betryggande stabilitet uppnås.